Проектування внутрішньої мережі гарячого водопостачання будинку та побудова аксонометричної схеми

123456

Система гарячого водопостачання будинку

Вибір системи та схеми мережі внутрішнього гарячого водопроводу залежить від типу, призначення та конструктивних особливостей будинку, а також від прийнятого обладнання для приготування гарячої води.

Система гарячого водопостачання повинна забезпечувати безперервну подачу води споживачу з температурою не менше 50 С і не більше 75 С.

Проектом передбачена система гарячого водопостачання будинку з швидкісним водонагрівачем розміщеним у підвалі будинку.

Проектування внутрішньої мережі гарячого водопостачання будинку та побудова аксонометричної схеми

Вода для гарячого водопостачання відбирається з холодного водопроводу після водомірного вузла, надходить у водонагрівач і подається у трубопроводи.

Гаряча вода з водонагрівача надходить у магістральний трубопровід, який подає воду до водорозбірних вузлів. Цей трубопровід прокладається під стелею підвалу паралельно внутрішнім стінам, над трубопроводом холодної води.

З магістралі вода подається до водорозбірних вузлів, які складаються з водорозбірних і циркуляційних стояків, підведень до санітарно-технічної арматури і приладів. Стояки системи прокладаємо відкрито.

Від стояків вода подається у квартири підведеннями, які розташовують на висоті 0,2 м над підлогою. Підведення зі сталевих трубопроводів прокладають відкрито по стінах та перегородках квартири і кріплять до них.

На відгалуженні від стояка в квартиру передбачають запірний вентиль і лічильник гарячої води.

Прилади для висушування рушників передбачаємо електричні.

Системи гарячого водопостачання проектуємо з циркуляційними трубопроводами для уникнення охолодження води в трубах.

Передбачаємо два секційних вузла з циркуляційними трубопроводом. Перемички до циркуляційного стояка прокладаємо теплим горищем. Порядок трасування мережі:

1. На плані поверху вказуємо умовними позначеннями санітарно-технічні прилади.

2. Вказуємо місця розташування стояків системи.

3. Викреслюємо підведення до санітарно-технічних приладів.

4. Місця розташування стояків переносимо на план підвалу.

5. На плані підвалу проектуємо магістральну мережу, яка подає воду від водомірного вузла до секційних вузлів і стояків.

Запірну арматуру в системі гарячого водопостачання встановлюємо: на відгалуженнях до секційних вузлів і на відгалуженнях від стояків у кожну квартиру, в основі водорозбірних та циркуляційних стояків.

Аксонометричну схему викреслюємо в масштабі планів поверху. На схемі вказуємо діаметри та довжини ділянок трубопроводів, відмітки поверхні землі біля будинку, підлоги підвалу, вводу, водомірних вузлів, магістральних трубопроводів, підлоги поверхів, відгалужень у кожну квартиру, диктуючого приладу, вказуємо запірну та запобіжну арматуру, підведення до санітарно-технічних приладів, всі водорозбірні прилади, усі елементи системи водопостачання зображуємо умовними позначеннями.

Далі аксонометричну схему розбиваємо на розрахункові ділянки. Виконуємо поквартирний розрахунок. В межах водорозбірних стояків вузлові точки проставляємо біля відгалужень в квартири першого і останнього поверхів, оскільки весь стояк приймаємо однакового діаметру.


4225245391844934.html
4225308054089526.html
    PR.RU™